Dưỡng chất cô đặc làm mờ quầng thâm & thâm mụn Garnier Bright Complete VitaminC Ampoule Serum 1.5ml x 12
Dưỡng chất cô đặc làm mờ quầng thâm & thâm mụn Garnier Bright Complete VitaminC Ampoule Serum 1.5ml x 12
Dưỡng chất cô đặc làm mờ quầng thâm & thâm mụn Garnier Bright Complete VitaminC Ampoule Serum 1.5ml x 12
Dưỡng chất cô đặc làm mờ quầng thâm & thâm mụn Garnier Bright Complete VitaminC Ampoule Serum 1.5ml x 12
Dưỡng chất cô đặc làm mờ quầng thâm & thâm mụn Garnier Bright Complete VitaminC Ampoule Serum 1.5ml x 12
Dưỡng chất cô đặc làm mờ quầng thâm & thâm mụn Garnier Bright Complete VitaminC Ampoule Serum 1.5ml x 12
Dưỡng chất cô đặc làm mờ quầng thâm & thâm mụn Garnier Bright Complete VitaminC Ampoule Serum 1.5ml x 12
Dưỡng chất cô đặc làm mờ quầng thâm & thâm mụn Garnier Bright Complete VitaminC Ampoule Serum 1.5ml x 12
Dưỡng chất cô đặc làm mờ quầng thâm & thâm mụn Garnier Bright Complete VitaminC Ampoule Serum 1.5ml x 12
Dưỡng chất cô đặc làm mờ quầng thâm & thâm mụn Garnier Bright Complete VitaminC Ampoule Serum 1.5ml x 12
Dưỡng chất cô đặc làm mờ quầng thâm & thâm mụn Garnier Bright Complete VitaminC Ampoule Serum 1.5ml x 12
Dưỡng chất cô đặc làm mờ quầng thâm & thâm mụn Garnier Bright Complete VitaminC Ampoule Serum 1.5ml x 12
Dưỡng chất cô đặc làm mờ quầng thâm & thâm mụn Garnier Bright Complete VitaminC Ampoule Serum 1.5ml x 12
Dưỡng chất cô đặc làm mờ quầng thâm & thâm mụn Garnier Bright Complete VitaminC Ampoule Serum 1.5ml x 12
Dưỡng chất cô đặc làm mờ quầng thâm & thâm mụn Garnier Bright Complete VitaminC Ampoule Serum 1.5ml x 12
Dưỡng chất cô đặc làm mờ quầng thâm & thâm mụn Garnier Bright Complete VitaminC Ampoule Serum 1.5ml x 12

Dưỡng chất cô đặc làm mờ quầng thâm & thâm mụn Garnier Bright Complete VitaminC Ampoule Serum 1.5ml x 12

0 Đã Bán

309.000 đ

239.000 đ

23% GIẢM

Tính Phí Vận Chuyển

40 sản phẩm có sẵn

TP. Hồ Chí Minh

ĐÁNH GIÁ SHOP VÀ SẢN PHẨM

  • Shop có tham gia Shopee Mall

  • Sản phẩm được 7 ngày miễn phí trả hàng

  • Sản phẩm là hàng chính hãng 100%

  • Sản phẩm được miễn phí vận chuyển

  • 0 sản phẩm đã bán

  • 0 người rất thích sản phẩm này

  • Shop có 175200 lượt đánh giá (review) tốt

  • Shop này đã tham gia được trên 2 năm

  • Shop có 515546 người đăng ký theo dõi sản phẩm của shop

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Garnier Official Store

Online 1708 Phút Trước

Đánh Giá 175200

Sản Phẩm 55

Tỉ Lệ Phản Hồi 85%

Thời Gian Phản Hồi Trong vài giờ

Tham Gia 12-04-2021

Người Theo Giõi 515546